1999

Äldre nummer av medlemstidskriften Gråspetten presenteras här.

Nr 1-4 1999

I högermenyn finns varje årgång från 1980 fram till idag. Här kan du gå in och söka vilka artiklar som finns i varje nummer. Lösnummer av tidskriften kan beställas – hör av dig till Torbjörn Johansson eller Christer Lindgren.

Innehåll

3.   Från redaktionen

       Thomas Birkö
4.    Projekt lom, 1997-98
       Kurt Holmqvist
13.  Ringmärkning vid Måsån 1998
       Thomas Birkö
20.  Bli medlem i SOF
        Thomas Birkö

21.  Rapportera in berguvar 1999!

 

Omslagsbild: Pärluggla. Foto: Ove Källström

Innehåll

27.  Från redaktionen
        Thomas Birkö
28.  Något om arkeologisk fågelforskning
       och ångermanlandsfåglar i forntiden

        Jan W Mascher
33.  Bofink, lövsångare och rödhake på 
       prispallen i skogen

       Birger Risberg
44.  Fågelguiden, en kort recension
        Kurt Holmqvist
45.  Utblickar i Sverige, Skåne
      
Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: Rödhake. Foto: Ove Källström.   

Innehåll

51.  Från redaktionen.
        Thomas Birkö

52Vart tog gråsparven vägen?
       Vinterräkning av gråsparvar och
       pilfinkar i Örnsköldsvik.

       Jan W Mascher

64.  Sydsverigeresa hösten 1999.
       Kurt Holmqvist

66.  Riksinventeringsarter.
       Kurt Holmqvist

68.  Höglandssjön, central fågellokal
       i Örnsköldsvik.
     
Thomas Birkö

70.  Berguvens förekomst i Norrland,
       resultat av riksinventeringen 1998-99.
     
Andro Stenman

 

Omslagsbild: Nötskrika. Foto: Kurt Holmqvist. 

Innehåll

75.  Från redaktionen
       Kurt Holmqvist

76.   Fågelrapport för Ångermanland 1998.
        Kurt Holmqvist

 

Omslagsbild: Ung ljungpipare. Foto: Kurt Holmqvist