Inventering av berguv 2021

Efter den landsomfattande inventeringen av berguv som BirdLife Sverige genomfört under 2019-2020 kommer ÅOF att fortsätta att inventera berguv även 2021 och framåt.

Resultatet från inventeringen 2019-2021 kommer att presenteras i nr 1/2021 av vår fågeltidskrift ”Gråspetten”.

 

Hör av dig med uvrapporter till oss!

Inrapportering av berguv kan göras på Artportalen! Det går också bra att rapportera  till oss via rapportblankett, mail eller telefonsamtal.

Hur man inventerar berguv framgår på sidan ”Hur inventerar man berguv?” där du kan klicka i den gröna rutan i högermarginalen!


Rapportera till

riksinventeringberguv@birdlife.se

 

eller till;

Thomas Birkö, mobilnummer 070-3978152. thomas.birk@telia.com

Andro Stenman, mobilnummer 070-609 26 23, andro.stenman@hkust.se

David Rocksén, mobilnummer 070-292 68 69, david.rocksen@sweco.se

En ”trött” berguv på dagkvist. Foto: Ove Källström