20 oktober, 2019

Örnskådningen vid Ottelandet gav både örnar och sträck av arktiska gäss

Söndag den 20 oktober kunde rovfågelexkursionen genomföras efter den inställda dagen innan då det var regn och dimma. Vädret på söndagen var bättre med sol, minusgrader och rätt frisk vind från nordväst och nord.  Nio personer och en hund spanade i den kyliga väderleken från kl. 9 till 14. Intressanta observationer för dagen var det sträck av Brantagäss som sågs längs kustbandet. Som rökslingor  böljade flockarna fram i sydlig riktning. Totalt sågs sex större formationer av gäss varav två flockar på tillsammans 140  gäss kom så nära att de kunde artbestämmas till vitkindade gäss. De övriga var förmodligen också vitkindade gäss men prutgäss kan inte uteslutas. Vidare sågs sydsträckande sångsvanar, storskrakar, ringduvor, kråkor samt tättingar som t.ex. sidensvans och gråsiskor.

Sex stationär havsörnar sågs under dagen med som mest 4 ex i samma kikarfält. Även en 1k havsörn sträckte söderut rakt ovanför våra huvuden. Även 4 st 1k kungsörnar drog söderut under dagen.  Sammanlagt 11 örnar under örnspaningen få väl betraktas som godkänt resultat.

I övrigt noterades gråspett, tofsmes och fyra salskrakshonor som rastade vid Åvikenfjärdens utlopp.

 

Sträckande årsunge (1K) kungsörn. Foto: Ulf Norberg.

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar