25 oktober, 2020

Upprop vitryggig hackspett!

ÅOF ska under vintern 2020-2021 påbörja en kartläggning och inventering av vitryggig hackspett i landskapet. Den vitryggiga hackspetten är en av Sverige mest hotade fågelarter och är klassad som akut hotad (CR) i den svenska rödlistan. Vitryggen har  under den senaste 20-års perioden uppvisat återkommande invasionsrörelser över Bottniska viken från öster (Finland-Ryssland) och uppträtt längs norrlandskusten under höstarna och vintrarna. Observationer av arten har gjorts i lämpliga häckningsmiljöer med äldre lövskogar både längs kusten och älvdalarna.

 

Det finns alltså en potential att norrlandskusten kan bli ett etableringsområde för vitryggig hackspett.  ÅOF önskar därför få in tips från allmänheten av observationer av vitryggig hackspett. Fåglarna kan framförallt dyka upp på fågelmatningar där det matas med talg, ryggspäck eller liknande. Föreningen ska också själva i vinter sätta ut ett antal matningar i lämpliga skogsmiljöer i landskapet.

 

Hur skiljer man då vitryggig hackspett från vår vanligaste hackspett större hackspett? Vityggen är lika stor eller något större än den större hackspetten och saknar de vita skulderfläckarna på vingarna. Bröstet och kroppsidorna har längsgående mörka smala streck till skillnad från större hackspettens helvita bröst och sidor. Undergumpen hos vitryggen är blekt rosa istället för klarröd som hos större hackspetten. Hanen av vityggig hackspett har helröd hjässa vilket inte den större hackspetten har. Honan har helsvart hjässa. Sedan har vitryggen, som det låter, en vit rygg.  Förväxlingsrisk finns med tretåig hackspett och mindre hackspett som även de har en vit rygg. Den tretåiga hackspetten är dock mindre än både vitryggig hackspett och större hackspett och är mer gråmurrig med avsaknad av röda eller rosa inslag. Den mindre hackspetten är avsevärt mindre än vitryggen.

 

Misstänker du att du har sett en vitryggig hackspett så hör av dig till ÅOF, Thomas Birkö – emailadress: thomas.birk@telia.com! Ta gärna ett foto med mobiltelefonen om du har hackspetten på fågelbordet och sänd via SMS till 070-3978152. Ofta kan ett foto, även om man själv tycker att det blev dåligt, avslöja vilken hackspettsart som syns på fotot.

 

 

 

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar