1 januari, 2020

Vad sågs i december?

Väder

Decembervädret blev mycket variabelt men huvudsakligen åt det milda hållet. Det var omväxlande snöfall (10-15 cm) med milda perioder med regn, då det mesta av snön tinade bort. Det var många mulna och disiga dagar med enstaka plusgrader på dagarna. Endast vid tre tillfällen var morgontemperaturerna nere på minus 11-12 grader. Varmast var det den fjärde med +7,9 grader i Kramfors.

 

Fåglar

Under december månad sågs totalt 80 arter/raser (68 under december 2018 och 76 under december 2017). Högsta antalet 82 noterades i december 2014). Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

December blev en raritetsfattig månad utan några särskilt anmärkningsvärda observationer men med ett antal sena fynd, där det rekordsena fynden av morkulla och hämpling sticker ut.

 

Mest anmärkningsvärda fynd under december 2019
Morkulla 1 ex Megrundet, södra Härnön den 7:e. Rekordsen observation. Föregående gjordes fjärde december 2002. Ett vinterfynd finns från Saltviksstrand från 7 februari 2012.
Hämpling 1 ex Sälsten, Härnön den 19:e. Ett nytt höstfenologirekord med en och en tredjedels månad. Sedan tidigare totalt 4 fynd under november där den senaste var i Härnösands hamn den 8:e år 2009.

 

Andra notervärda fynd under december
Kanadagås Totalt sex fynd mellan 1-18:e med tvåsiffriga (max 54 ex) antal 1-3:e och därefter 1-4 ex.
Salskrake 2 ex Ramstafjärden den 17:e.
Smålom 1 ex Svenskär den 4:e.
Smådopping 1 ex Idbyfjärden den 1-31:a
Gråhakedopping 1 ex Tredjeviken, Husum den 5:e samt 1 ex Sjöviken, Härnön den 16:e.
Gråhäger 1 ex Solumshamn 13:e och 16:e.
Skrattmås 1ex Härnön den 10:e och 21:a.
Turkduva 1 ex Skarpåkern, Kramfors 5-10:e.
Gärdsmyg 1 ex Ekbacken, Nordingrå s:n 1:a och 18:e, 1 ex Megrundet, södra Härnön 7:e och 15:e samt 1 ex Älandsbro den 23:e. FOTO
Rödhake 1 ex Ekbacken, Nordingrå s:n den 18:e, 1 ex Sälsten den 245:e samt 1 ex Hälletorp, Härnösand den 25:e och 28:e.
Rödvingetrast 1 ex Västerfanbyn, Bredbyn den 1:a, 3 ex Husum den 26:e. 1 ex Slalombacken, Härnösand den 27:e, 1 ex Kramfors den 28:e samt 2 ex Köpmanholmen den 29:e.
Stare 1 ex Hoting den 1:a, 11:e och 15:e och 2 ex Husum den 12:e samt 1 ex Höglandssjön den 25:e.
Bändelkorsnäbb 7 ex Idbyfjärden den 8:e och 20 ex på matning Norrlimsta, Kramfors den 17:e.
Stenknäck 1 ex Hälletorp, Härnösand den 2:a.

 

Av ugglorna har endast sparv- och hökuggla noterats.

 

Av höstens invasionsarter har tallbit rapporterats vid 36 tillfällen med som mest 35 exemplar i Härnösand den 23:e. Sidensvans har rapporterats vid 110 tillfällen med som mest 1400 i Härnösand den 21:a. Koltrast har rapporterats vid 18 tillfällen tom den 26:e och björktrastar vid 106 tillfällen med som mest 300 ex vid Idbyfjärden den 9:e.
Beträffande grönsiska och gråsiska började de uppträda i lite större antal under december. Grönsiska noterades med 100 ex den 1:a men därefter dröjde tvåsiffriga antal till efter den 18:e. Gråsiskor har uppträtt i något större antal efter mitten av månaden. Av korsnäbbar har endast bändelkorsnäbb noterats vilket är ovanligt.

Tretåig hackspett. 1 ex Skrikestugan den 10 november. Foto: Bernt Westin.

 

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar