2 april, 2021

Vad sågs i mars?

Väder

Mars inledande dagar blev milda med +7-9 grader som högsta dagstemperatur. Detta följdes av kyligare väder med hårda nordvästvindar och lättare snöfall mellan den nionde och tolfte. Månadens kallaste morgon i Kramfors inträffade den tionde med -17,6 grader. Det kyliga vädret fortsatte fram till natten tjugoandra till tjugotredje med högsta dagstemperaturer på maximalt +5-6 grader. Tre riktigt vårlika dagar följde med månadens högsta dagstemperatur på +14,4 grader den tjugotredje. Aningen kyligare dagar följde men dygnstemperaturen höll sig på plussidan vilket medförde att snön smälte ordentligt.

Fåglar

Under mars månad sågs totalt 105 arter/raser, 112 under mars 2020 och 98 under mars 2019. Högsta antalet 113 noterades i mars 2014. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

Ugglorna har kommit igång ordentligt. Först från den tjugofemte började vårfåglarna anlända i någon större utsträckning. Mest anmärkningsvärd blev paret av vitryggig hackspett i lämplig häckmiljö.

 

Mest anmärkningsvärda fynd under mars 2021
Smådopping 1 ex Gånsviks hamn 22 mars.
Vitryggig hackspett 1 par i lämplig häckbiotop 26 mars.
Gravand 2 tidiga ex Revelsudden, Stubbsand 20 mars.

 

Fenologi- och/eller första årsfynd under mars 2021
Grågås och gröngöling 14 mars.
Ormvråk och råka 16 mars.
Ringduva 17 mars.
Gravand 20 mars. Det näst tidigaste vårfyndet efter 15 mars 1984.
Trana och stjärtmes 22 mars.
Sädgås 1 ex Sursundet 23 mars. Det tidigaste vårfyndet efter 9 mars med flera fynd 2014.
Skrattmås, tordmule. skogsduva, rödvingetrast och vinterhämpling 26 mars.
Storlom och Rödvingetrast 27 mars. Storlommen var det näst tidigaste vårfyndet efter 4 mars 2000.
Fjällvråk, morkulla och lappsparv 28 mars. Rekordtidigt fynd av lappsparv förutom ett januarifynd 2017.
Bläsand 29 mars.
Stripgås, trädlärka, ängspiplärka, forsärla och sävsparv 30 mars.
Sädesärla och tornfalk 31 mars.

 

Intressanta fynd under mars 2021
Tofsvipa 1 ex Otterskären, Skagsudden 1 mars blev vårens första.
Kricka 1 ex Öfjärden 25 mars är det tidigaste vårfyndet.
Gröngöling 1 ex Vägnö golfbana 14 mars och 1 ex Ulvviks by 15 mars.
Stripgås 1 ex Aspby 30 mars.
Trädlärka 1 sträckande Gådeåberget, Härnösand 30 mars.

 

Andra notervärda fynd under mars 2021
Av ugglorna har berguv (8), sparvuggla (9), kattuggla (9), slaguggla (8), lappuggla (4) och pärluggla (ca 80) noterats.

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar