2 december, 2020

Vad sågs i november?

Väder

Under novembers första två dygn rådde ett för årstiden mycket milt, regnigt och blåsigt väder. Den andra föll mycket regn med besvärliga översvämningar bland annat i Örnsköldsvik. Sen eftermiddag den andra klarnade det upp och vindarna avtog och maxtemperaturen nådde +12,6 grader under dagen. November blev huvudsakligen ytterligare en övervägande mild månad. Mellan elfte och sextonde ett disigt väder med en del duggregn. Endast under tre av månadens sista dagar nådde inte maxtemperaturen över noll grader. Lättare snöfall föll 19-24:e men tinade bort närmare kusten.


Fåglar

Under november månad sågs totalt 109 arter/raser (91 under november 2019 och 104 under november 2018). Högsta antalet 109 noterades i november 2020. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

Flera sena eller rekordsena observationer gjordes liksom årets första observationer av alkekung och jaktfalk.


Mest anmärkningsvärda fynd under november 2020
Alkekung 4 str S Härnö södra 2 november.
Bredstjärtad labb 3 1K 1 3K- sträckande SV Härnö södra 2 november.
Jaktfalk 1 1K sträckande Järnäs udde 15 november.
Kungsfiskare 1 ex Svedje, Bollstabruk 20 november.


Rekordsena:
Kustpipare 1 rekordsent ex Fårskärsviken 4 november.
Svart rödstjärt 1 rekordsent ex Fårskärsviken 23 november.
Stjärtand 1 rekordsent ex Skärsviken 24-25 november.


Intressanta fynd under november 2020
Tretåig mås Totalt minst 8 sträckande 1-30 november under fem olika dagar.
Smådopping 1 ex Solumshamn 3 november
Skäggdopping 1 ex Putterhålsmalen, södra Härnön 3 november
Stripgås 1 ex Offer 4 november, 1 ex Törstatjärn 6 november, 1 ex Torsåker 11 och 19 november.
Gröngöling 1 ex Finsvik, Säbrå den 4 och 18 november.
Lappuggla 1 ex Nordmalings socken 4 november.
Ringduva 1 sent ex Hemsön 28 november.


Fenologi- och/eller första årsfynd under november 2020
Alkekung 4 str S Härnö södra 2 november.
Jaktfalk 1 1K sträckande Järnäs udde 15 november.


Andra notervärda fynd under november 2020
Tofsvipa 1 ex. Veckefjärdesn golfbana 25-27 november. Finns ett senare fynd från den 4 december 1993.

Av ugglorna har sparvuggla (3),lappuggla (1), kattuggla (1) noterats.

Svarthätta 1 ex Norrlimsta, Kramfors 8 oktober. Foto: Anders Moberg

Alkekung 4 sträckande SV Härnö södra den 2 november. Foto: Pekka Bader.

Alkekung 4 sträckande SV Härnö södra den 2 november. Foto: Pekka Bader. .

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar