16 februari, 2019

Tågdödad kungsörn längs Botniabanan. Fjärde tågdödade kungsörnen senaste veckan

Idag på förmiddagen dödades en tre eller fyraårig kungsörnhona av tåget nära Gålsjöbruk i Sollefteå kommun. Det är den fjärde trafikdödade kungsörnen bara denna vecka. Två kungsörnarna tågdödades tidigare i veckan i Västerbotten bl.a. en gammal hona som häckar inom ett revir i Västerbotten. Även i Jämtland dödades en kungsörn häromdagen vid Åsarna. 

 

Tågdöden är ett stort problem och den enskilt största dödsorsaken för kungsörnar i Sverige. När det blir mycket snö under vintern går älgar, rådjur och renar ut på banvallen och trafikdödas. Kadavren rensas inte bort tillräckligt snabbt så örnarna går ner på banvallen och äter av de döda djuren och körs sedan själva på av tåget.

 

ÅOF har tillsammans med Kungsörn Sverige och BirdLife Sverige under många år påtalat detta problem till Trafikverket, Miljödepartementet och Naturvårdsverket men tyvärr händer ingenting. Det är mycket otillfredställande att så många både havsörnar och kungsörnar dödas längs järnvägen. Detta sker oftast i januari till  mars d.v.s. strax innan örnparen ska gå till häckning. Speciellt hårt slår det mot de gamla könsmogna örnarna som är de örnar som stannar kvar i norra Sverige under vintern.

 

ÅOF kommer att ta nya kontakter med myndigheterna. Det kan inte fortsätta dräpas så många örnar längs järnvägen. Det kommer långsiktigt att reducera kungsörnstammen i norra Sverige.

Kungsörnen som tågdödades på förmiddagen den 16 februari söder om Gålsjöbruk var tre, eventuell fyra år, gammal. Foto: Thomas Birkö.
Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar