3 mars, 2019

Vad sågs i februari?

Väder

Februari månads tio första dagar inleddes med omkring 35 cm nysnö och kyligt väder med ner till -25 grader även nära kusten. Från den 8.e blev det några plusgrader på dagarna och den 10:e tinade det mycket. Fram till den 20:e var det förhållandevis milt väder med knappt +9 grader den 14:e och även nattetid var det knappt minusgrader under ett fåtal dagar. Den 21:a blev en riktigt kall dag med ner till -19 i Kramfors. Den 22:a började det regna på eftermiddagen och resten av månaden blev det många plusgrader (max +9,9 i Kramfors den 27:e) och med mycket hårda vindar med stormbyar såväl den 25:e som 27:e. Vid månadsskiftet februari-mars hade snötäcket minskat högst betydligt och låg på max 20 cm i det kustnära området.

 

Fåglar

Under februari månad sågs totalt 68 arter/raser (64 under februari 2018 och 81 (max hittills) under februari 2017). Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

 

Mest anmärkningsvärda fynd för februari 2019

Vittrut observerades under minst 5 dagar i Härnösandsområdet.
Lappmes kvar vid fågelmatningen i Mellansel till den 17:e.

 

Andra notervärda eller sena fynd

Februari 2019 bjöd på ovanligt få mer anmärkningsvärda fynd i landskapet.
Turkduva i Kramfors den 2:a.
Av ugglorna har berguv, sparv-, lapp-, katt- och pärluggla noterats.

 

Vårfåglarnas ankomst våren 2019

Snösparv den 5:e.
Rödvingetrast den 11:e (trolig övervintrare).
Bergfink den 11:e (trolig övervintrare).
Stare den 18:e (möjlig övervintrare).
Skogsduva den 25:e.
Ejder den 25:e (möjlig övervintrare).

 

Invasionsarter

Sidensvans (21 rapporter med max 40 ex) och trastar (koltrast – 2 och björktrast – 23 rapporter med max 2 ex) har varit fåtaliga under månaden. Tallbit noterades den 6:e, 12:e och 21:a.

Mars – vår tidiga vårmånad.
Efter det milda slutet på februari hoppas vi på att vårfåglarna börjar anlända i sedvanlig ordning från mitten av mars. En del ugglor har kommit igång under slutet av februari vilket gör att vi kan hoppas på flitigt ropande under marskvällarna.

 

Under vårvintern kommer berguvar att inventeras så ÅOF önskar att så många som möjligt ställer upp och lyssnar av såväl gamla kända som nyupptäckta uvberg. Se upprop på hemsidan!

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar