4 maj, 2019

Vad sågs i april?

Väder

April månads inledande tre veckor var det minusgrader på morgnarna förutom under 4 dagar. Första veckan föll lättare regn eller snö under fyra dagar. Från den 14:e steg dagstemperaturen över +10 grader trots kyliga morgnar. Från den 17:e steg dagstemperaturen över +15 grader och från den 23:e och månaden ut delvis över +20, och med max dagstemperatur den 23:e med +23,3 i Kramfors. Sista 10 dagarna rådde sommartemperaturer dagtid. Den nederbörd som föll gjorde det under den första veckan.

Fåglar

Under april månad sågs totalt 173 arter/raser (169 under april 2018 och 152 under april 2017). Max före 2019 var 172 arter i mars 2008. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

 

Mest anmärkningsvärda fynd under april 2019

Rödhalsad gås. Första fyndet i Ångermanland gjordes den 2-15 april i Torsåkers-, Styrnäs och Boteåområdet.
Fjällgås. 1 adult Billsta 21-22 april.
Brun glada. 1 2K sträckande nord Mittsverigebanan den 28 april.
Svart rödstjärt. 1 ex Lakasund den 6 april, 1 ex Sollefteå camping den 9-10 april, 1 ex Metsä barktipp, Husum den 10:e och 1 ex Hummelvik den 29 april.

Blåhake. 1 rastande Rödviken, Nordmalingsfjärden den 25 april.
Ett högst anmärkningsvärt fynd. Det tidigaste sedan tidigare är från 7 maj 1977.

 

Andra notervärda fynd

Av ugglorna har hök-, sparv-, lapp-, katt-, horn-, jord- och pärluggla noterats.

 

 

Vårfåglarnas ankomst under april 2019

Sädgås den 1:a.
Rödhalsad gås, silltrut, jorduggla. ängspiplärka, järnsparv och stenknäck den 2:a.
Kricka, storspov och hämpling den 3:e.
Brun kärrhök, stenfalk och tordmule den 4:e.
Vinterhämpling den 5:e.
Skäggdopping och svart rödstjärt den 6:e.
Vitkindad gås, blå kärrhök och sädesärla den 7:e.
Spetsbergsgås, strandskata och lappsparv den 8:e.
Jorduggla och gransångare den 9:e.
Smålom och enkelbeckasin den 12:e.
Brunand och tretåig mås den 13:e.
Bläsgås, svarthakedopping, skogssnäppa, hornuggla och taltrast den 14:e.
Fiskgjuse, ljungpipare och stenskvätta den 18:e.
Stjärtand, rörhöna, dvärgbeckasin och trädpiplärka den 19:e.
Årta, gråhakedopping, mindre strandpipare och gluttsnäppa den 20:e.
Fjällgås den 21:a.
Skedand, bergand, större strandpipare, småspov, rödbena, grönbena, fisktärna och ringtrast den 22:a.
Brushane den 23:e
Snatterand den 24:e.
Ladusvala och blåhake den 25:e.
Kustlabb och svartvit flugsnappare den 26:e.
Drillsnäppa, skräntärna, silvertärna gröngöling, lärkfalk, rödstjärn och buskskvätta den 27:e.
Brun glada, sothöna, dvärgmås och hussvala den 28:e.
Lövsångare och grönsångare den 30:e.

 

Första vårfynd för stenskvätta

PeriodFörsta vårfyndMediandatum
1970-197927 april1 maj
1980-198911 april23 april
1990-199914 april26 april
2000-20097 april17 april
2010-20197 april19 april
1968-20197 april23 april

Första vårfynd för svartvit flugsnappare

PeriodFörsta vårfyndMediandatum
1970-19792 maj9 maj
1980-198923 april6 maj
1990-199928 april4 maj
2000-200921 april28 april
2010-201920 april28 april
1968-201920 april2 maj

Under vårvintern kommer berguvar att inventeras så ÅOF önskar att så många som möjligt ställer upp och lyssnar av såväl gamla kända som nyupptäckta uvberg. Se upprop på hemsidan.

Svart rödstjärt 1 ex Lakasund den 6 april. Foto: Ulf Norberg.

Brun glada 1 ex Mittsverigebanan den 28 april. Foto: Björn Gustafsson.

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar