4 juli, 2019

Vad sågs i juni?

Väder

Juni startade med lättare regn den första och tredje och max 13-17 grader. Från den fjärde till den tionde riktiga sommartemperaturer på max 22,9 till 25,9 grader. Mellan den elfte till fjortonde betydligt kyligare dagar med max 13-17 grader. Sommaren återkom den femtonde och höll i sig till den tjugoförsta med riktigt höga temperaturer (max 28,7 den 17:e). Från den tjugoandra till månadsslutet fortfarande hyggliga temperaturer mestadels med max 18-20 grader liksom en del regnskurar av och till.

Juni blev huvudsakligen en torr månad med lite nederbörd i början samt mer den sista kvällen. Förutom detta en del lokala åskväder med lokalt med större nederbördsmängder.

 

 

Fåglar

Under juni månad sågs totalt 187 arter/raser (176 under juni 2018 och 192 under juni 2017). Max före 2019 var 192 arter i juni 2015 och 2017. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

 

 

Mest anmärkningsvärda fynd under juni 2019

Ägretthäger                1 ex Idbyfjärden och Öfjärden den 18:e och 19:e.

Kustsnäppa                 1 ex Ronögrunden den 2:a.

Svarthuvad mås         1 ex Lögdeälvens mynning den 2:a.

Vittrut                          1 ex 3K Läskären den 7:e.

Turturduva                  1 ex Kläppsjö den 6:e.

Nattskärra                   1 ex Järnäshalvön den 7:e, 1 ex Lill-Vägsjön den 8:e, 1 ex Gånsvik 11:e, 16:e och 18:e och 1 ex

                                      Notsandsviken den 22:a.

Svart rödstjärt            1 ex Skulebergets toppstuga den 24:e.

Lundsångare               Totalt 12 sjungande på 9 lokaler är en mycket bra siffra.

Mindre flugsnappare 1 sj Trollbo, Värns den 12:e.

 

Andra notervärda fynd

Av ugglorna har hök-, katt-, slag-, lapp-, horn- och jorduggla noterats.

 

 

Vårfåglarnas ankomst eller förstafynd för året under juni 2019

2 juni                 Kustsnäppa, svarthuvad mås och rörsångare.

7 juni                 Småfläckig sumphöna och kärrsångare den 7:e.

8 juni                 Kornknarr och busksångare den 8:e.

10 juni               Vaktel.

18 juni               Ägretthäger.

20 juni               Flodsångare.

23 juni               Bändelkorsnäbb.

 

Vittrut 1 ex 3K Läskären 7 juni. Foto: Björn Gustafsson.
Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar