5 augusti, 2019

Vad sågs i juli?

Väder

Under juli månads första åtta dagar steg temperaturen aldrig över +20 grader förutom den första innan det började regna. De åtta dagarna blev det också skurar under flertalet dagar. Från den nionde blev det fint sommarväder fram till den fjortonde. Fram till den artonde föll skurar av och till. Mellan nittonde och tjugoåttonde rådde högsommartemperaturer med maxtemperaturer över +30 den tjugofemte till tjugosjunde. Sista högsommardagen blev den tjugoåttonde vilket följdes av en del regn den tjugonionde.

 

 

Fåglar

Under juli månad sågs totalt 175 arter/raser (175 under juli 2018 och 176 under juli 2017). Max före 2019 var 182 arter i juli 2008. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

 

 

Mest anmärkningsvärda fynd under juli 2019

 

Lundsångare 1 sj Kristinaskolan, Härnösand den 2:a, 1 sj Strutsfarmen, Gerdal den 12:e samt en häckning med 6 ungar Högbonden 21-23:e.
Mindre flugsnappare 1 sj Villavägen, Mellansel den 5:e.

 

 

Nattsångare

Vattenrall 1 ex Speckstatjärn den 1:a och 1 ex Kasaviken, Husum den 2:a.
Kornknarr 1 sp Norrstig den 9:e.
Småfläckig sumphöna 1 ex Lindomstjärn den 1:a och 1 ex Dalstjärn den 2:a båda i Häggdånger.
Rörhöna 1 ex Vännerstaån, Nordingrå den 5:e.
Nattskärra 1 sp Gånsviksby den 4-10:e och 1 sp Grottberget den 23:e.
Kärrsångare Totalt 6 sj individer 1-7:e.
Flodsångare 1 sj Öfjärden den 3:e.
Näktergal 1 sj Speckstatjärn den 1:a.

 

 

Andra notervärda fynd

Av ugglorna har endast katt- slag-, lapp- och jorduggla noterats.
Blåhake 1 tidigt ex Gistgårdsåns utflöde 21:a och 26:e.

 

 

Förstafynd för året under juli 2019

Spovsnäppa och videsparv den 20:e
Småsnäppa den 21:a

 

Det arktiska vadarsträcket har i stort sett uteblivit helt under juli.

Forsärla 1 ex Bryngeån den 10 juli. Foto: Dirk van Gansberghe
Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar