2 september, 2019

Vad sågs i augusti?

Väder

Augusti blev en mestadels mycket fin sommarmånad. Endast under fyra dagar nådde temperaturen inte upp till +20 grader. Det blev en hel del soliga dagar men en del med mer växlande väder med skurar vilket gjorde att växtligheten tog fart igen. Under fyra dagar blev det högsommartemperaturer på över +25 grader och av dessa tre under månadens sista vecka.

 

Fåglar

Under augusti månad sågs totalt 168 arter/raser (177 under augusti 2018 och 174 under augusti 2017). Max före 2019 var 178 arter i augusti 2013 och 2008. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

Det arktiska vadarsträcket kom till slut igång under augusti i normal omfattning. Bästa dagen blev den 18:e på Härnö södra med 116 kustsnäppor, 6 sandlöpare, 1 roskarl, 40 strandskata, 32 småspov, 462 myrspov (7:e bästa sträckdagen), 16 ljungpipare, 9 brushanar, 12 större strandpipare, 19 storspov, 366 kustpipare (näst bästa sträckdagen efter 16 augusti 2011 då antalet var 438 ex), 3 spovsnäppa och 182 kärrsnäppa.
Sjöfågel- och rovfågelsträcket var fortfarande svagt. En del simänder noterades den 29:e.

 

Mest anmärkningsvärda fynd under augusti 2019
Kentsk tärna 1 ex Fårskärsviken den 2:a.
Dubbelbeckasin 1 rastande Solumssjön den 11:e.
Kustpipare 1 ex rastande Prästbådan, Grundsunda den 11:e blev årets första fynd.
Havssula 1 ad mot söder Härnö södra den 17:e. Det var det andra fyndet i landskapet. Första fyndet i landskapet var ett dött ex som blev funnen i Norråker, Tåsjö socken 12 maj 1983.
Sandlöpare 6 på sydsträck Härnö södra den 18:e var årets första.

 

Andra notervärda fynd
Bläsgås 1 ex Lögdeälvens mynning, Nordmalingsfjärden den 3-23:e.
Trana mellan 500 och 600 rastande i älven kring Utnäsgrundet den 27:e.
Brun glada 3 ex Vårdkasberget, Häggdånger den 24:e och 2 ex Barktjärn, Torsåker den 27:e.
Myrsnäppa 1 ex Sannafjärden den 2:a.
Av ugglorna har endast sparv- horn- och lappuggla noterats.
Videsparv 1 sydsträckande Vårdkasberget, Häggdånger den 24:e. Endast 2:a fyndet för året.

 

Förstafynd för året under augusti 2019
Kentsk tärna den 2:a.
Dubbelbeckasin den 11:e.
Kustpipare den 11:e.
Havssula den 17:e.
Sandlöpare den 18:e

Brun glada 2 ex Barktjärn, Torsåker den 27:e. Foto: Kurt Holmqvist.
Havssula 1 ex mot söder Härnö södra den 17 augusti. Foto: Björn Gustafsson.
Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar