1 mars, 2020

Vad sågs i februari?

Väder

Februari inleddes milt med plusgrader de första dagarna. Mellan 3-8:e blev det fint väder och därmed kyligare med knappt -15 som lägsta tempertur i Kramfors. Den 9:e blåste det upp och började regna på kvällen och regnade en hel del även den 10:e och med nära +7 som högsta dagstemperatur. Några svalare dagar följde men den 15:e regnade det hela dagen med 5 plusgrader. Den 18:e blev det +7,9 i Kramfors igen innan det blåste upp ordentligt den 20:e efter en kylig natt. Från den 22:a regnade det på eftermiddagen och följande 2-3 dagar följde hårda till måttliga vindar med ca 5 plusgrader dagtid. Från den 25:e och månaden ut mest klart och kalla nätter med ner mot minus 15 i Kramfors och i inlandet ner mot -25 grader. Dagtid orkade temperaturen knappt upp över nollan.


Fåglar

Under februari månad sågs totalt 85 arter/raser (69 under februari 2019 och 64 under februari 2018). Högsta antalet 85 noterades i februari detta år 2020. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

Trots, eller tack vare, det milda februarivädret har förvånansvärt få arter setts längs kustens öppna vatten med enstaka godbitar som alförrädare undantaget. Totalt blev dock februari 2020 den med flest antalet noterade arter.


Mest anmärkningsvärda fynd under februari 2020.

Alförrädare 1 2K hane Skärsviken, Härnön den 28:e.
Lappmes 1 ex Ledingssjön, Björna den 7:e.
Hämpling 1 ex Sälsten, Härnön den 5:e, 8:e och 24:e. Första februarifynden i landskapet och kvar sedan december.


Fenologi- och/eller första årsfynd under februari 2020.

Gråhäger 1 ex Lövudden, Säbrå s:n den 29:e.
Skrattmås 1 ex 2k Sälsten, Härnösand den 9:e och 1 ex Solumshamn den 11:e..
Berguv första ropande den 13:e.
Pärluggla första ropande Kälsviken, Skuleskogen den 14:e.
Mindre hackspett 1 ex Gådeåberget, Säbrå s:n den 27:e.
Bändelkorsnäbb 2 ex Järvberget, Anundsjö s:n den 28:e och 1 ex Inre Trehörningsjö den 28:e.
Snösparv 1 ex Hällenyland, Säbrå s:n den 24:e.


Andra notervärda fynd under februari 2020.

Kanadagås 1 ex Godhamnen, Kronören den 10:e, 1 ex Kragomstjärn den 17:e, 2 ex Gräta, Nora den 23:e och 25:e samt 1-2 ex Solsidan, Älandsbro 23-28:e.
Vigg Observationer vid Ramstafjärden, Vårby, Solumshamn, Ottelandet och Skärsviken 3-28:e.
Ejder 1 ex Hägget, Norrfällsviken den 12:e och 4 ex Skagsudden den 29:e.
Alfågel 1 ex Barsviken, Häggdångers s:n den 5:e.
Storskarv 1 ex Långroudden, Grundsunda s:n den 29:e.
Skogsduva 2 ex Aspan, Aspeå, Lögdeå den 16:e.
Ringduva 1 ex Levar, Nordmalings s:n den 11:e.
Turkduva 1-2 ex Skarpåkern, Kramfors den 6-7:e.
Gärdsmyg 2 ex Sparrudden den 19:e och 1 ex Megrundet, Södra Härnön den 29:e.
Svarthätta 1 ex Brännavägen, Härnösand den 17:e.
Stare 1 ex Garvaregatan, Härnösand den 5:e och 4 ex Öfjärden den 18:e.
Bergfink Noterad på 5 lokaler 5-27:e
Bofink Totalt 5 observationer av 1-3 ex på tre lokaler 1-27:e.
Tallbit 1 ex Västertjäl, Sidensjö s:n den 1:a, 1 ex Inre Trehörningsjö den 9:e och 1 ex Västanå, Viksjö den 11:e.


Av ugglorna har berguv (7), sparv- (13), hök- (3), slag- (1), lapp- (16) katt- (4) och pärluggla (2) noterats.


Sidensvans har rapporterats vid 19 tillfällen med som mest 70 ex Skärjavan den 15:e. Koltrast har rapporterats vid 25 tillfällen med som mest 6 ex den 1:a och 5:e. Björktrastar vid 15 tillfällen med som 25 ex vid Härnösand den 1:a

Hämpling 1 ex Sälsten, Härnösand den 5 februari. Foto: Leif Johansson.

Alförrädare 1 ex Skärsviken den 28 februari. Foto: Björn Gustafsson. 

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar