24 februari, 2020

Rapportera in berguvar!

Berguvinventeringens första år är avslutat och resultatet för 2019 både i Ångermanland och Sverige visar på en minskning sedan 2008-2009. Inventeringen fortsätter dock under 2020. Bästa tiden att höra berguven hoa är i skymningen från och med nu fram till slutet av april. Rapporter har hittills i februari inkommit från 6 lokaler av de som hördes 2019. Vi hoppas på ytterligare ropande uvar och gärna från lokaler där vi inte hörde något 2019. Inventeringen är tvåårig just för att kunna få ett mer tillförlitligt resultat eftersom ropaktiviteten kan skilja mellan olika år beroende på tillgången på föda. Gnagare som skogssork, åkersork, gråsidig sork är viktiga byten för berguv. Förekomsten av dem varierar mellan åren. Även brun råtta och vattensork är viktiga byten.


Inrapporteringen från Ångermanland var storartad 2019 med hela 105 avlyssnade lokaler. En fin insats i ett landskap med få ornitologer. Nu behöver vi utöka inventeringen och få hjälp av allmänheten med inrapportering. Uven hörs ofta ropa sitt tvåstaviga ”hoo-åå” i skymningen ca 30 minuter efter solnedgång. De hörs ofta från branta bergssluttningar och stup men kan även höras från skärgårdsöar eller områden som är mer tätortsnära t.ex. nära soptippar eller bergtäkter. 


Hjälp oss gärna med kartläggning av berguven 2020. På ÅOFs hemsida finns uppgifter på hur man bäst inventerar berguv. Arten kan inrapporteras på Artportalen eller meddelas till oss i projektgruppen för uvinventeringen. Se mer på ”Hur inventerar man berguv?”

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar