4 februari, 2020

Vad sågs i januari?

Väder

Januari i inleddes med en mild vecka med knappt 1 dm snö i det kustnära området. Resten av januari blev mycket mild särskilt i kustlandet. Det blev omväxlande perioder med snöfall eller oftast regn vid 4-5 tillfällen i samband med lågtryck från västsektorn. I Kramfors är lägsta noterade temperaturen minus 8,8 grader och endast under 5 dygn föll temperaturen ner på minusgrader vid dagens högsta temperaturer. Den 29:e började snön falla ordentligt fortfarande med temperaturer nära noll och det blev ca 20 cm väster om Kramfors men det tinade ihop under följande dagar.
SMHI anger ett temperasturöverskott på 8-10 grader jämfört med det normala för januari.


Fåglar

Under januari månad sågs totalt 81 arter/raser (74 under januari 2019 och 74 under januari 2018). Högsta antalet 85 noterades i januari 2017). Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

Trots, eller tack vare, det milda januarivädret har förvånansvärt få arter setts längs kustens öppna vatten. Antalet av de observerade arterna blev också tämligen få.


Mest anmärkningsvärda fynd under januari 2020

Hämpling 1 ex Sälsten, Härnön den 6-7:e, 26:e och 30:e. Första januarifynden i landskapet och kvar sedan december.


Andra notervärda fynd under januari 2020

Fasan 1 ex Eden, Kornsjösjön den 1:a.
Kanadagås 3 ex Sandlågan 5:e, 20:e och 25:e, 1 ex Västanå, Nätraån 12:e, 17:e och 25:e.
Vigg 14 ex Ullångersfjärden, Salsåker den 19:e, 1-4 ex Ramstafjärden 21-25:e, 2 ex Solumshamn den 23:e samt 1 ex Långroudden, Grundsunda den 24:e.
Ejder Totalt 8 fynd av 2 till 8 ex mellan Härnön och Skags udde.
Alfågel 1 ex Barsviken, Häggdånger den 12:e, 16:e och 25:e samt 1 ex Järnäsklubb den 19:e.
Sjöorre 2 ex Storsand, Norrfällsviken den 19:e samt 7 ex Långroudden, Grundsunda den 25:e.
Svärta 1 ex sjöviken, Härnön den 9:e och 13:e samt 1 ex Fårskärsviken den 17:e.
Salskrake 1 ex Ramstafjärden den 21:a.
Smådopping 1 ex Idbyfjärden den 1-13:e samt 1 ex Nätraån, Östersel den 6:e.
Storskarv 1 ex Skags udde den 13:e och 25:e.
Skogsduva 4 ex Aspan, Aspeå, Lögdeå den 12:e.
Ringduva 1 ex Härnösand den 1:a.
Turkduva 1 sp Skarpåkern, Kramfors den 1-25:e men 2 ex samt spel den 2:a.
Gärdsmyg 1 ex Nickebo, Härnön den 5:e.
Rödhake 1 ex Hälletorp, Härnösand den 1:a och 3:e.
Svarthätta
Stare 1 ex Sälsten, Härnön den 6:e.
Bergfink 1 ex Järved den 4:e.
Bofink Totalt 13 observationer av 1-2 ex på nio lokaler.
Tallbit 5 ex Godstjärn den 5:e, 1 ex Sälsten, Härnön den 9:e, 13 ex Järestaviken, Nordingrå den 23:e samt 1 ex Järved den 30:e.
Stenknäck 3 ex Husum den 13:e och 1 ex Brännavägen, Härnösand den 18:e.


Av ugglorna har sparv-, hök-, lapp- och kattuggla noterats.


Sidensvans har rapporterats vid 128 tillfällen med som mest 500 i Örnsköldsvik den 23:e. Koltrast har rapporterats vid 27 tillfällen med som mest 6 ex den 31:a, och björktrastar vid 116 tillfällen med som mest 200 ex vid Idbyfjärden den 259:e. Av korsnäbbarna har endast större och mindre noterats.

Hökuggla 1 ex Svedje, Själevad den 6 januari 2020. Foto: Robert Åkerlund. 

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar