3 juli, 2020

Vad sågs i juni?

Väder

Första sex junidagarna rådde sommartemperaturer med max +28,3 i Kramfors den tredje och över +10 under nätterna. På nationaldagen den sjätte anlände regnområdet vid lunchtid. Lättare regn föll sedan den åttonde och sjuttonde. Nederbörd saknades till stor del förutom en del lokala åskväder under resten av månaden. Från den nionde höll sig högsta dagstemperaturerna över +20 grader månaden ut. Varmaste dagarna var den tjugofjärde och tjugofemte med trettio plus. I Kramfors max 35,4 den tjugofemte. Torkan medförde stor skogsbrandfara under sista tio dagarna. Svårsläckta skogsbränder drabbade bland annat Ö-viks kommun. Månadens två sista dagar föll en del regn i skurar.

Fåglar

Under juni månad sågs totalt 187 arter/raser (187 under juni 2019 och 176 under juni 2018). Högsta antalet 192 noterades i juni 2017. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

Juni månads varma inledning medförde att något sena nattsångare anlände, eller i varje fall började sjunga. Frånsett vassångaren vid Sursundet gjordes inga särskilt anmärkningsvärda observationer

 

Mest anmärkningsvärda fynd under juni 2020

Vassångare 1 sj Sursundet 1-27 juni.
Lundsångare 1 sj Trysunda den 1:a, 1 sj Gårmyrberget den 10:e, 1 sj Utlandsjövägen den 24:e och 1 sj Järved den 30 juni.
Sandlöpare 1 ex Gnäggen den 1 juni.
Smalnäbbad simsnäppa 5 ex Långskäret Södra Ulvön den 1 juni.
Trädlärka 1 sj Norrfällsviken den 1 juni.
Mindre flugsnappare 1 sj Gånsviksby den 1:a, 1 sj Hyngelsböle den 13:e och 1 sj Lungön den 19:e.
Videsparv 1 sj Bredbyn den 1:a och 3 ex Skirsjöede den 18 juni.
Myrsnäppa 2 ex Gistgårdsåns utflöde den 2 juni.
Svart svan 2 ex Härnösand den 24 juni.
Brun glada 1 ex Järved den 28 juni.

 

Fenologi- och/eller första årsfynd under juni 2020

Sandlöpare och gräshoppsångare den 1 juni.
Flodsångare och kärrsångare den 3 juni.
Busksångare den 5 juni.
Rörsångare 8 juni.
Kornknarr och nattskärra den 11 juni.
Vaktel den 19 juni.

 

Andra notervärda fynd under juni 2020

Av ugglorna har hök-(1), sparv- (1), katt- (4), horn- (3), jord- (7) och pärluggla (1) noterats.

Nattsångare: Vaktel (1), vattenrall (6), småfläckig sumphöna (7), kornknarr (3), nattskärra (4), näktergal (4), gräshoppsångare (8), flodsångare (2), vassångare (1), sävsångare (många), rörsångare (9), busksångare (10), och kärrsångare (12).

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar