2 april, 2020

Vad sågs i mars?

Väder

Mars inledning blev huvudsakligen mulen med lätt till måttligt snöfall de första fem dagarna och totalt ca 15 cm nysnö i kustnära området. Efter en kall natt den 6:e följde solsken ett par dagar följt av mulet den 8:e då snödjupet i Junsele låg på 80-100 cm. Den 9-10:e blev det klart med varma dagar (+9,8 i Kramfors). Den 11-12:e blev det mulna och kyliga dagar med lättare snöfall. Duggregn eller lättare snöfall föll vid sex ytterligare tillfällen under månaden. Flertalet morgnar rådde minusgrader medan eftermiddagstemperaturen varierade mellan 0 och +13,8 grader i Kramfors.


Fåglar

Under februari månad sågs totalt 112 arter/raser (98 under mars 2019 och 81 under mars 2018). Högsta antalet 113 noterades i mars 2014. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

Mars blev fågelmässigt en tämligen normal första vårmånad delvis för att vädret fortfarande var mildare än normalt men med mindre nederbörd. Snötäcket var dock i det kustnära området betydligt mindre än normalt och var vid månadens slut mer som det brukar vara under andra halvan av april. Ett antal nya rekordtidiga observationer presenteras nedan.


Mest anmärkningsvärda fynd under mars 2020

 

Anmärkningsvärda

Svarthakad buskskvätta 1 ex Öfjärden 13 mars (rekordtidig) och 17 mars samt 1 hona Finsviken, Säbrå 24-26 mars och 1 hane Fröland, Säbrå den 26 mars.


Rekordtidiga

Snatterand 1 ex rastande småbåtshamnen, Husum den 9 mars. Föregående förstafynd 2 april 2017.
Ängspiplärka 1 ex Ulvviks by, Säbrå s:n den 10 mars. Föregående förstafynd 13 mars 2014.
Järnsparv 1 ex Södra vägen, Härnösand 21 mars. Tangerat förstafynd 21 mars 2003. Dessutom 2 vinterfynd från 14 februari 1992 och 28 februari 2001.
Spetsbergsgås 3 ex Hjärtnäs, Torsåkers s:n 27 mars. Föregående förstafynd 28 mars 2012.
Stripgås 1 ex Hjärtnäs, Torsåkers s:n 27 mars. Föregående förstafynd 12 april 2019.
Skedand 1 ex Fällsvikshamn 28 mars. Föregående förstafynd 2 april 2017.


Fenologi- och/eller första årsfynd under mars 2020
Vårfåglarnas ankomst under mars 2020

Slaguggla den 6 mars
Snatterand, tofsvipa. tornfalk (föregående tidigaste 7/3 2008) och råka den 9 mars
Grågås, ormvråk, sånglärka och ängspiplärka den 10 mars
Dubbeltrast den 12 mars
Svarthakad buskskvätta den 13 mars
Morkulla den 16 mars (tidigaste 7/2 2012 och 16/3 2015)
Stenfalk den 17 mars (tidigaste 12/3 2004, 13/3 2007 och 14/3 2008)
Gröngöling den 20 mars
Järnsparv den 21 mars
Forsärla den 22 mars
Sävsparv den 23 mars
Trana och östersjötrut (intermedius) den 26 mars
Spetsbergsgås, sädgås, stripgås, kricka, skäggdopping, tordmule och vitryggig hackspett den 27 mars
Skedand den 28 mars
Pilgrimsfalk och hämpling den 29 mars.


Andra notervärda fynd under mars 2020

Spetsbergsgås 3 ex Torsåker och Styrnäs kyrka den 27-31:a.
Östersjötrut 1 ad Storklippet, Furuholmen den 28:e.
Gröngöling 1 ex Dynäs, Gudmundrå s:n 20-28:e och 1 ex Hakesta, Multrå den 23:e och 27:e.

Av ugglorna har berguv (8), sparv- (20), hök- (1), slag- (1), lapp- (18) katt- (14) och pärluggla (14) noterats.

Svarthakad buskskvätta 1 hona Finsvik den 24 mars. Foto: Björn Gustafsson.

Svarthakad buskskvätta 1 hane Öfjärden den 17 mars. Foto: Jonas Konradsson.

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar