2 april, 2019

Vad sågs i mars?

Väder

Mars månads inledning blev betydligt kallare än februari månads avslutning. Det blev vinterns återkomst, först med riktigt kalla nätter vilket följdes av stora mängder med snö mellan 7:e och 20:e, och totalt föll omkring 75 cm. Den 15:e tinade dock mycket av den snö som föll dessförinnan. Från den 20:e steg temperaturen avsevärt och bara några dagar sjönk temperaturerna ber knappt under noll. Månadens sista dagar blev också ordentligt blåsiga med hårda vindar under flera dagar. Den 27-29:e steg dagstemperaturerna upp över 10 plusgrader med max +14,3 den 29:e. Vid månadsskiftet låg snödjupet i Kramforstrakten mellan 10 cm nära älven och 30-40 cm en bit upp på höjderna.

 

Fåglar

Under mars månad sågs totalt 98 arter/raser (74 under mars 2018 och 102 under mars 2017). Max hittills var 114 arter i mars 2014. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

Mest anmärkningsvärda fynd under mars 2019
Vittrut observerades under 6 dagar fram till den 16:e i Härnösandsområdet.
Mars 2019 bjöd i övrigt på ovanligt få mer anmärkningsvärda fynd i landskapet.

Andra notervärda fynd
Av ugglorna har berguv, hök-, sparv-, lapp-, slag-, katt- och pärluggla noterats.

Vårfåglarnas ankomst under mars 2019
Grågås och råka den 19:e.
Ormvråk, ringduva, sånglärka och trädlärka den 20:e.
Kanadagås och tofsvipa den 21:a.
Tornfalk och sädesärla den 22:a. För sädesärlan var detta ett tangerat förstafynd med 2017.
Gråhäger och dubbeltrast den 23:e.
Forsärla den 25:e.
Trana, skrattmås, sillgrissla och skärpiplärka den 26:e.
Sävsparv den 27:e.
Pilgrimsfalk den 29:e.
Bläsand och morkulla den 30:e.
Fjällvråk den 31:a.

Första vårfynd för sädesärla

PeriodFörsta vårfyndMediandatum
1970-19795 april13 april
1980-198923 mars11 april
1990-199931 mars11 april
2000-200926 mars4 april
2010-201922 mars30 mars
1968-201922 mars8 april

Förstafynd för året för stann- och strykfåglar

Större korsnäbb den 2:a.
Mindre hackspett den 6:e.

 

Under vårvintern kommer berguvar att inventeras så ÅOF önskar att så många som möjligt ställer upp och lyssnar av såväl gamla kända som nyupptäckta uvberg. Se upprop på hemsidan.

Dubbeltrast 1 ex Fällsvikshamn den 29:e mars. Foto: Thomas Holmberg
Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar