3 juni, 2019

Vad sågs i maj?

Väder

Maj månads tio första dagar blev kyliga med snöfall den 2:a vilket gjorde att höjderna förblev vita under några dagar. Från den 8:e följde mer vårlika dagar och den 10:e steg temperaturen över +15 för första gången under maj. Följande dagar steg temperaturen sakta för att den 16:e stiga över 20 grader. Sommar rådde sedan till den 22:a med en max temp på 25,9 grader i Kramfors den 20:e. Från den 23:e var sommaren ett minne blott, med dagstemperaturer på max +16 grader under resten av månaden. Denna period växlade vädret med mulet och skurar eller regn under flertalet dagar. Den 29:e noterades årets första åskväder.

Fåglar 

Under maj månad sågs totalt 196 arter/raser (203 under maj 2018 och 202 under maj 2017). Max före 2019 var 210 arter i maj 2014. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

 
Mest anmärkningsvärda fynd under april 2019

Amerikansk bläsand x bläsand                          1 ex Idbyfjärden den 17:e.     

Vitnäbbad islom                                                  1 str N Laxskärsudden, Järnäs den 26:e.

Brun glada                                                            1 ad Sparrudden den 25:e och 1 ad Fröland den 31:a.

Rödspov                                                                1 ex Idbyfjärden den 19-20:e.

Vittrut                                                                    1 ex Älandsbro den 3:e.

Svarttärna                                                             1 ex Långroudden, Kronören den 20:e          

Turturduva                                                            1 ex Havsto, Hemsön den 29:e.

Gröngöling                                                            1 ex Ledingstjärnen den 10:e och 1 ex Innerbrån, Säbrå den 14:e.

Svart rödstjärt                                                      1 ex Näsänget, Nordingrå den 7:e och 1 ex Sockenvägen, Härnösand den 12:e.

Lundsångare                                                         1 sj Vangstapölarna, Härnön den 18:e, 2 sj Snöan den 20-23:e, 1 sj Fors, Själevads s:n den 30:e, 1 sj Svartvik, Säbrå den 30:e och 1 sj Gånsviksby den 31:a.

 

Andra notervärda fynd

Av ugglorna har endast berguv, hök-, katt- och jorduggla noterats.

Vårfåglarnas ankomst under maj 2019

Gulärla                                                                                                                           1 maj

Svartsnäppa                                                                                                                  6 maj

Mosnäppa, kärrsnäppa, myrspov, bredstjärtad labb och gök                            10 maj

Rödstrupig piplärka och grå flugsnappare                                                             11 maj

Vattenrall, roskarl och backsvala                                                                             14 maj              

Ortolansparv                                                                                                               15 maj

Härmsångare, törnsångare och rosenfink                                                             16 maj

Amerikansk bläsand X bläsand                                                                                17 maj

Smalnäbbad simsnäppa, sävsångare, trädgårdssångare och lundsångare      18 maj

Rödspov                                                                                                                       19 maj

 Svarttärna, tornseglare och mindre flugsnappare                                              20 maj

Bivråk och småfläckig sumphöna                                                                           21 maj

Törnskata                                                                                                                    22 maj

Myrsnäppa och kärrsångare                                                                                   23 maj

Näktergal                                                                                                                    25 maj

 Vitnäbbad islom och gräshoppsångare                                                                26 maj

Turturduva                                                                                                                  29 maj

 

Första vårfynd för näktergal

 

Period

Första vårfynd

Mediandatum

1970-1979

19 maj

29 maj

1980-1989

16 maj

24 maj

1990-1999

12 maj

24 maj

2000-2009

10 maj

18 maj

2010-2019

10 maj

15 maj

1968-2019

10 maj

22 maj

 

Första vårfynd för gräshoppssångare

 

Period

Första vårfynd

Mediandatum

1970-1979

20 maj

7 juni

1980-1989

21 maj

31 maj

1990-1999

11 maj

29 maj

2000-2009

15 maj

28 maj

2010-2019

16 maj

27 maj

1968-2019

11 maj

29 maj

Turturduva. 1 ex Havsto, Hemsön den 29 maj. Foto: Pekka Bader.

 

Östersjötrut. 1 ex Lakasund den 30 maj. Foto: Björn Gustafsson.

 

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar