2 maj, 2020

Vad sågs i april?

Väder

April inleddes med riktigt aprilväder, med hårda vindar från nordväst och snöfall natten 2-3:e med knappt 1 decimeter nysnö. Den 7-8 började värmen anlända med en känsla av riktig vår med knappt +14 grader den åttonde. Den 12-14:e följde blåsiga (NV) och kyliga dagar med en del regn och med snöbyar den 13:e. Från den 17:e började de NV vindarna att avta och dagstemperaturerna började stiga med maximalt upp till 18-19 grader den 21-22:a. Fram till den 25:e höll sig dagstemperaturerna över +10 grader men många tidiga morgnar var det frost på backe eller bilar. Månadens sista fem dagar följde växlande väder med kalla morgnar och låga dagstemperaturer med under +10 grader.


Fåglar

Under april månad sågs totalt 158 arter/raser (174 under april 2019 och 169 under april 2018). Högsta antalet 174 noterades i april 2019. Observera att rapporterna ännu inte är granskade och bedömda av rrk Ångermanland.

Det växlande aprilvädret med den ganska kyliga sista veckan gjorde att ankomstdatumen blev senare särskilt för många av insektsätarna än de senaste åren. Ett par nya rekordtidiga observationer presenteras nedan.


Mest anmärkningsvärda fynd under april 2020

 

Anmärkningsvärda

Stäpphök. 1 3K+ hane Grötom, Nora den 12:e, 1 ad hane Näsänget, Nordingrå den 17:e, 1 hane Svedje slamdammar den 20:e och 1 ex Berge, Nora den 21:a.
Ägretthäger. 1 ex Kasaviken, Husum den 14-24:e.
Svart rödstjärt. 1 honfärgad Skeppsmalen. Skagsudden den 29:e.


Rekordtidiga
Gransångare 1 ex Sparrudden den 1:a. Föregående förstafynd 4 april 2016. Ett rekordtidigt fynd av en sjungande individ hittade jag inlagd i efterhand från 22 mars 2004 vid Loänget.
Stäpphök 1 3K+ hane Grötom, Nora den 12:e. Föregående första 15 april 2015.
Skräntärna 1 ex Lögdeälvens mynning, Nordmalingsfjärden den 19 april. Tangerat förstafynd med 2016.


Fenologi- och/eller första årsfynd under april 2020
Fjällvråk och gransångare den 1 april.
Storspov och blå kärrhök den 3 april.
Gravand, större strandpipare, enkelbeckasin, skärpiplärka, sädesärla och rödvingetrast den 5 april.
Strandskata, smålom och storlom den 6 april.
Stjärtand och bläsand den 7 april.
Vitkindad gås 9 april.
Svarthakedopping och jorduggla den 10 april.
Ljungpipare och vinterhämpling den 11 april.
Stäpphök, brun kärrhök och fiskgjuse 12 april.
Ägretthäger och skogssnäppa den 14 april.
Gråhakedopping och sothöna 18 april.
Rödbena och skräntärna den 19 april.
Ladusvala den 20 april.
Rapphöna, mandarinand, mindre strandpipare, gluttsnäppa, hussvala och stenskvätta den 22 april.
Ringtrast den 23 april.
Bergand och myrspov den 24 april.
Drillsnäppa, trädpiplärka och lappsparv den 25 april.
Brunand den 26 april.
Småspov, grönbena, kustlabb, fisktärna och sillgrissla den 27 april.
Årta, göktyta, buskskvätta och svartvit flugsnappare den 28 april.
Svart rödstjärt och trädlärka den 29 april.
Vattenrall och dvärgmås den 30 april.


Andra notervärda fynd under april 2020
Gravand 1 ex Fårskärsviken den 5:e och 2 ex östra Lövöskatan, Nordmaling den 18-19:e.
Gröngöling 1 ex Björkå herrgård den 11:e.


Av ugglorna har berguv (2), sparv- (9), slag- (1), lapp- (5) katt- (4), jord-(10) och pärluggla (5) noterats.

 
 
Blå kärrhök, hane, Domsjö 14 april 2020. Foto: Ulf Norberg.

Stäpphökhane Grötom, Nora 12 april. Foto: Björn Gustafsson

Blå kärrhök hane, Domsjö 14 april. Foto. Ulf Norberg.

Jorduggla, Svedjeholmen 10 april 2020. Foto: Robert Åkerlund.
Stenfalkshane i Sursundet Nora 26 april 2020. Foto: Leif Johansson.

Jorduggla Svedjeholmen 10 april. Foto: Robert Åkerlund.

.

Stenfalk 1 hane Sursundet den 26 april. Foto: Leif Johansson.

.

Gilla gärna

Kommentarer

Det finns inte några kommentarer för detta inlägget ännu.

Skriv en kommentar